SØK NÅ

SØK NÅ

Vis din interesse for Verisure

Kun 2 min

Personlig informasjon

Fornavn

verisure_error_message

Felt påkrevd

Etternavn

verisure_error_message

Felt påkrevd

E-post

Telefon

Telefonnummer

verisure_error_message

Felt påkrevd

Last opp din CV

Feil

Påkrevd felt

Feil

Felt påkrevd

Hvis sales, har du førerkort?
 • ja
 • Nei

Hvis sales, har du førerkort?

Feil

Påkrevd felt

Hvis sales, har du bil?
 • ja
 • Nei

Hvis sales, har du bil?

Feil

Påkrevd felt

Hvordan hørte du om oss?
 • Nåværende ansatt
 • Social Networks
 • Jobbannonse
 • annose i media
 • Jobbmesser
 • Andre

Hvordan hørte du om oss?

Feil

Felt påkrevd

Har du blitt henvist av en ansatt?
 • Nei
 • Ja

Har du blitt henvist av en ansatt?

verisure_error_message

verisure_required_field

verisure_required_field

neste

 Personvernerklæring til jobbsøkere

Som en del av enhver rekrutteringsprosess vil, VERISURE AS,  Drammensveien 211, 0281 Oslo; (heretter "Selskapet") samle inn og behandle personopplysninger knyttet til jobbsøkere. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet, sikkerheten til personopplysningene dine, være åpne om hvordan vi samler inn og bruker dataene dine og oppfylle våre forpliktelser om å beskytte dine personopplysninger.

 

Selskapet er "behandlingsansvarlig". Dette betyr at selskapet er ansvarlig for å bestemme hvordan vi oppbevarer og bruker personopplysninger om deg.  Denne erklæringen informerer deg om hvordan og hvorfor personopplysningene dine vil bli brukt,  i forbindelse med ansettelsesprosessen, og hvor lenge de vanligvis vil bli oppbevart i samsvar med EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven. Hvis du ikke vil at personopplysningene og informasjonen din skal brukes i henhold til betingelsene nedenfor, ber vi om at du ikke sender inn cv og søknad.

Hvilken informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og behandler følgende informasjon om deg: ditt navn, e-postadresse, preferanser i forhold til jobbsøknader, din søknad, vitnemål, referanser og annen dokumentasjon. Hvis du blir valgt ut til en stilling hos oss, kan vi få eksterne referanser fra deg og/ be deg om å sende inn din politiattest (vandelsattest). Vi bruker informasjonen din til å behandle jobbsøknaden din og for å kunne kontakte deg.

 

I tillegg til å samle inn informasjon direkte fra deg, kan vi samle inn informasjon fra tredje parter (rekrutteringsselskaper, tidligere arbeidsgivere, og eventuelt politiet) eller gjennom din samhandling med Workday, Phenom eller andre kilder. 

Hvordan bruker vi og hvorfor behandler vi personvernopplysninger?

Vi vil bruke personopplysningene vi samler inn om deg til å:

- vurdere dine ferdigheter, kvalifikasjoner og egnethet for rollen;

- undersøke referanser;

- kommunisere med deg om rekrutteringsprosessen;

- lage interne dokumenter relatert til våre ansettelsesprosesser;

- overholde juridiske krav.

 

Etter å ha mottatt søknaden din, vil vi behandle denne informasjon ved å bruke Workday eller Phenom, for å avgjøre om du oppfyller de grunnleggende kravene til stillingen.  Hvis du gjør det, vil vi invitere deg til et intervju. Vi vil bruke informasjonen du gir oss på intervjuet(er) til å avgjøre om vi skal tilby deg stillingen.

 

Behandlingen av dine personopplysninger vil utelukkende være basert på ditt samtykke. Alle dataene som selskapet får fra deg vil bli gitt av deg, gjennom din registrering som kandidat.

 

Ved å gi oss dine personopplysninger, samtykker du til behandlingen av slike data av selskapet. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved  å kontakte HR i Verisure eller sende en e-post til følgende e-postadresse: personvern@verisure.no. Selskapet forplikter seg til å bruke dataene dine bare til å administrere søknadene mottatt via nettskjema og eventuelt e-post.

 

Vi samler inn personopplysningene dine for å ta alle nødvendige skritt før vi inngår en avtale med deg, og for å overholde andre juridiske forpliktelser som er pålagt oss i forbindelse med søknadsprosessen, for eksempel i henhold til lovgivning som garanterer like muligheter.

 

Av disse grunnene kan vi også samle inn spesielle kategorier av data, spesielt med hensyn til helsen din (eller hvis du har spesielle behov), i den grad denne informasjonen er relevant for en bestemt stilling og faller innenfor de grensene som er fastsatt ved lov, for eksempel i arbeidsmiljøslovgivningen og trygdelovgivning. 

 

For å holde oversikt over søknaden din slik at disse eventuelt også kan vurderes for andre eller fremtidige stillinger, kan vi, bare med ditt samtykke, beholde personopplysninger i en lengre periode. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å kontakte oss; f.eks. sende en e-post til følgende e-postadresse: personvern@verisure.no

Hvor lenge oppbevarer vi data?

Dine personopplysninger vil bli oppbevart av selskapet i maksimalt 2 år, regnet fra datoen for mottak av CVen din  hvis du samtykker. Når denne perioden er utløpt, forplikter selskapet seg til å stoppe å behandle alle dataene dine, inkludert å fjerne dem i selskapets tilsvarende databaser. Hvis du ikke samtykker til at vi beholder personopplysningene dine, vil selskapet stoppe å behandle dine personopplysninger etter maksimalt 4 måneder fra datoen for mottak av CVen din.

Hvem har tilgang til dataene dine?

Informasjonen din vil bli delt internt i forbindelse med rekrutteringsprosessen. Dette inkluderer medlemmer av HR-teamet, ledere involvert i rekrutteringsprosessen, ledere i det forretningsområdet der stillingen er utlyst og IT-ansatte hvis tilgang til dataene er nødvendig for utførelsen av rollene deres.

 

I enkelte tilfeller vil tredjeparter få tilgang på dine personopplysninger: 

• I forbindelse med å supportere vår rekrutteringsprosess eller legge til rette for oppfølgingsprosessen eller nødvendige steg i forbindelse med ansettelse. Disse tredjepartene vil kun ha adgang til å bruke dine personopplysninger for å supportere våre prosesser. Disse tredjepartene inkluderer blant annet Phenom People, Inc. og Workday, og deres respektive underleverandører. 

• Der vi er forpliktet til å overlevere opplysninger for å overholde en rettslig forpliktelse overfor myndighetene,  tilsynsorganer, etater, domstolene eller rettsoppnevnte personer. 

• For å beskytte våre rettigheter, eiendom, beskytte vår helse og sikkerhet eller helsen og sikkerheten til andre parter. 

• I forbindelse med å avdekke og etterforske svindel, ulovlig aktivitet eller besvare en henvendelse fra myndighetene.

• I forbindelse med en fusjon, oppkjøps- eller salgsprosess av hele eller deler av selskapet. I det tilfellet, vil overtakende selskap overta tilsvarende rettigheter og forpliktelser som Verisure AS har overfor dine personopplysninger. 

 

I tillegg til det ovennevnte kan selskapet utlevere dine personopplysninger til andre selskaper i Verisure Group. Vi vil ikke overføre dine personopplysninger til en tredje part med mindre den tredje parten godtar et beskyttelsesnivå tilsvarende gjeldende personvernlovgivning og det som gjelder etter denne personvernerklæringen. Før overføring av personopplysninger til et annet land, vil det være inngått avtaler, f.eks. databehandleravtaler eller EU-kommisjonens standard personvernbestemmelser. 

Hvordan beskytter vi data?

Vi tar sikkerheten til personopplysningene dine på alvor. Vi har interne retningslinjer (for eksempel våre retningslinjer for personvern) og kontroller på plass for å sikre at opplysningene dine ikke går tapt, ved et uhell blir ødelagt, misbrukt eller avslørt, og at opplysningene ikke er tilgjengelig for andre enn våre ansatte i forbindelse med utførelse av deres plikter. Selskapet har prosedyrer for å håndtere eventuelle mistenkte datasikkerhetsbrudd og vil varsle deg og Datatilsynet om et mistenkt brudd der vi er lovpålagt å gjøre det. Alle opplysningene dine vil derfor bli oppbevart sikkert og bare håndteres av dem som bruker opplysningene dine til rekrutteringsprosessen som nevnt ovenfor.

Du har følgende rettigheter til dine personopplysninger

Hvis du ikke er enig i formålene med behandlingen, overføring av personopplysninger eller andre forhold som er inkludert i denne personvernerklæringen, må du avstå fra å fylle ut nettskjemaet for registrering av jobbsøknad.

 

Under visse omstendigheter gir personvernlovgivningen deg:

 

·       Rett til innsyn. Innsynsretten går ut på at du kan spørre en virksomhet om hvordan opplysningene om deg behandles og at du kan be om å få vite hvilke opplysninger de har lagret. Du vil da motta en kopi av personopplysningene vi har om deg.

·       Rett til retting. Hvis du oppdager at en virksomhet behandler personopplysninger om deg som er uriktig, kan du kreve at de rettes eller suppleres med tilleggsopplysninger. Du må kunne sannsynliggjøre at opplysningene er uriktig og hva som er korrekt.

·       Rett til sletting. I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger om deg slettes. Dette gjør at du kan be oss om å slette eller fjerne personopplysninger der det ikke er noen god grunn til at vi fortsetter å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne dine personopplysninger der du har utøvd din rett til å protestere mot behandling (se nedenfor).

·       Rett til å protestere. Noen ganger har du rett til å protestere mot at personopplysningene dine brukes av virksomheten, for eksempel der vi er avhengige av en legitim interesse (eller en tredjepart), og det er noe med din spesielle situasjon som gjør at du ønsker å protestere mot behandling på dette grunnlaget. Du har også rett til å protestere der vi behandler personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål.

·       Rett til begrensning. I noen tilfeller kan du be om at måten virksomheten bruker personopplysningene dine på begrenses. I så fall kan personopplysningene dine lagres, men ikke brukes til noe. For eksempel kan du be oss om å suspendere behandlingen av personopplysninger om deg, hvis du vil at vi skal fastslå nøyaktigheten eller årsaken til behandlingen av dem.

·       Retten til dataportabilitet. Det innebærer at du kan be om overføring av dine personopplysninger til en annen part.

 

Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.no

 

Hvis du ønsker å gjennomgå, verifisere, korrigere eller be om sletting av dine personopplysninger, protestere mot behandlingen av dine personopplysninger, eller be om at vi overfører en kopi av dine personopplysninger til en annen part, kan du kontakte selskapets personvernombud: personvern@verisure.no eller på følgende  adresse: VERISURE AS, Postboks 24 Skøyen, 0212 Oslo

This site uses cookies to store information to enhance your visit.